مدرسه مطلوب چه شکلی است(4)

به نام خداوند حکیم و علیم

مدرسه مطلوب چه شکلی است(4)

تا کنون به چند ویژگی مدارس مطلوب و موفق در بخش های قبلی اشاره کردیم .در این بخش به موارد دیگری اشاره میکنیم:

9-شفافیت عملکرد این مدارس به ویژه در حوزه مالی

مدیران مدارس مطلوب همواره گزارش عملکرد مالی و همچنین هزینه های انجام شده توسط مدرسه را در قالب دوره های سه ماهه به اطلاع کارکنان مدرسه و اولیا’ دانش آموزان می رسانند.این اقدام دو حسن بزرگ دارد:یکی اینکه باعث ایجاد اعتماد در اولیا دانش آموزان و کارکنان مدرسه می شود و  زمینه جذب کمکهای بعدی را فراهم می کند و دوم اینکه موجب می شود مدرسه به عنوان یک نهاد پاک و شفاف از بعد مالی معرفی شود .

  • البته شایسته است مدرسه عملکرد خود را در حوزه های دیگر نیز به سمع و نظر دیگران برساند: عملکرددر حوزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برگزاری اردو های علمی ‘تفریحی و...

10-از ویژگی دیگر مدارس مطلوب رضایت مندی اولیای دانش آموزان  و کارکنان از عملکرد مدرسه است .این میزان رضایت اولیا’ ارتباط مستقیم با همان ارایه گزارش عملکرد توسط مدرسه دارد.وقتی مدرسه در ابعاد مختلف موفق است و دایما عملکرد مدرسه به سمع و نظر اولیا ی دانش آموزان وکارکنان مدرسه و علاقمندان می رسد موجب رضایتمندی آنان می شود.مدارس موفق دایما با استفاده از فرم های نظر سنجی نظرات اولیای دانش آموزان وکارکنان مدرسه را  برای بهتر اداره کردن  و بهبود عملکردمدرسه اخذ نموده وبهترین ها را جامه عمل می پوشند.

11- اگر اکثر دانش آموزان مدرسه ای ازشرایط و عملکردآن احساس رضایت و شادابی بکنند این اتفاق چه مفهومی دارد؟مگر می شود همین جوری دانش آموزان مدرسه ای احساس رضایت بکنند؟ دانش آموزان غالب مدارس کشور از درس و مشق و مدرسه گریزانند کمتر مدرسه ای مشاهده می شود که با پیش بینی بر نامه های آموزشی و پرورشی انگیزشی ونشاط بر انگیز رضایت خاطر دانش آموزان را فراهم می کنند.این از حقوق کودکان است که شرایطی فراهم شود که آنان از آموزش و یادگیری لذت ببرند.بنابر این مدارس مطلوب و موفق به گونه ای عمل می نمایند که دانش آموزان از بودن در آن احساس رضایت  نموده و هر روز برای ورود به  فضای مدرسه لحظه شماری می کند

                                          لشکربلوکی-16 بهمن 1390

 

/ 1 نظر / 86 بازدید
مقيميان

سلام آقاي لشکربلوکي مدتي است به روز نيستيد البته ميدونم خيلي گرفتاريدولي.... اگر اجاز بديد مقاله ي مدرسه ي مطلوب چه شکلي است ؟را کپي بگيرم ودروبلاگم با ذکر منبع منتشرکنم