بی نظمی و دروغ، آفت های پیشرفت

به نام خداوند علیم و حکیم

بی نظمی و دروغ، آفت های پیشرفت و تعالی کشور

بی مقدمه عرض کنم اگر دو چیز در این مملکت درست شود به تبع آن خیلی از امور مملکت سرو سامان میگیرید :یکی نظم و وقت شناسی است و دیگری  درو غ گفتن است .باور کنید منشا ء خیلی از گرفتاری های مردم  و کشور این دو عامل است. از چند روز قبل تصمیم گرفته بودم در یک نشست علمی-پژوهشی که از ساعت هشت و نیم صبح   روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز می شد شرکت کنم موضوع این نشست هم برایم جالب  و در عین حال جدید بود.ساعت هشت و نیم در محل بر گزاری میز گرد بودم ,سالن خالی بود .خودم بودم ، مسئول تیم تحقیقاتی (که داشت خودش را آماده می کرد و قرار بود به اتفاق شش نفر از همکارانش نتایج مطالعات تطبیقی را به سمع و نظر مدعوین در قالب میز گرد برسانند) ویکی دو نفر که تمهید مقدمات نشست را فراهم می کردند.خدا خدا می کردم تا جلسه به موقع شروع شود تا من بتوانم ضمن بهره بردن کافی از این نشست،در یک جلسه کاری دیگرکه ساعت  ده و نیم  همان روز شروع می شد به موقع خودم را برسانم . بر تعداد مدعوین اندک اندک  اضافه می شد (اندک اندک جمع مستان می رسند) خلاصه این نشست با 43 دقیقه تاخیر یعنی در ساعت نه و سیزده دقیقه آغاز شد و من  به خاطر حضور به موقع در جلسه دیگر( که به آن اشاره شد)  و هم چنین شروع دیر هنگام این نشست ,موفق شدم فقط گزارش یکی از اعضای تیم تحقیقاتی را بشنوم و از دیدن و شنیدن  گزارش سایرین به دلیل بی نظمی محروم شدم .ساعت نه و چهل و پنج دقیقه سالن نشست را ترک کردم و حدود ساعت ده محل کارم بودم.انتظار داشتم جلسه بعدی راس ساعت آغاز شود اما دونفر از افرادبرون سازمانی که قرار بود(با دعوت قبلی) در ساعت مورد نظر در این جلسه شرکت کنند با نیم ساعت تاخیر در جلسه حاضر شدند ، خیلی تاسف خوردم .البته این وضعیتی که اشاره کردم فقط مختص یک سازمان و یک جای خاصی نیست متاسفانه این عدم وقت شناسی  به عنوان فر هنگ غلط در حال نهادینه شدن است و از طرف دیگر دروغ گفتن نیز در سطوح مختلف  جامعه و کشور نیز بسیار عادی شده و مثل خوره دارد پی و اساس روابط , تعاملات  و فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی را ویران می کند . وبسیار بجاست به حدیثی از ائمه معصومین (ع) اشاره کنم  که می فر مایند: دروغ کلید خانه ای است که همه ی خبا ئث در آنست.

/ 0 نظر / 24 بازدید