مدرسه مطلوب چه شکلی است ؟(2)

مدرسه مطلوب چه شکلی است ؟(2)

در قسمت قبلی به دو مورد از ویژگی های مدارس مطلوب اشاره شد در این قسمت به سه مورد دیگر از این ویژگی ها اشاره میکنم:

4-یاد دهنده و سازمان یاد گیرنده

مدارسی مطلوبند که دایما در حال بروز آوری دانش,تجربه رفتار ها و عملکردشان هستند.آنان ضمن اینکه دایما در حال یادگیری هستند
تجربیات و دانش خود را در اختیار دیگران قرار میدهند.طرح مدارس همیار از این نوع تفکر بر می خیزد که ظرفیت هایی علمی,تجربی برخی مدارس می تواند در اختیار مدارس دیگر قرار گیرد.

5-تعادل در اجرای برنامه ها و فعالیت ها

مدارس مطلوب همه جانبه نگرند .آنان برای رشد همه جانبه دانش اموزان(شناختی,عاطفی و روانی حرکتی) و هم چنین رشد همه جانبه مدرسه تفکر و اندیشه جامع نگری دارند .آنان فقط روی برخی از یر نامه ها و فعالیت ها تمرکز نمی کنند.بلکه تمام تلاششان این است برنامه های متنوع و در عین حال اثربخشی را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند.امروزه  یکی از ایراداتی که  به تعداد زیادی از مدارس وارد می شود نگاه سطحی و یک بعدی مدیر و یا کارکنان آن مدرسه به اجرای طرح ها و برنامه ها ی خاص است اینان فقط تمرکزشان فقط روی دو سه برنامه ویژه و کلیشه ای است مثلابیشتر تمرکز مدرسه به بر گزاری مسابقات علمی است.یا تمرکز مدرسه بیشتر روی مساله کتابخوانی ویا بهبود میانگین نمرات دانش آموزان است.من مدرسه ای در یکی از استان های کشور را بازدید کردم که 5 طرح متنوع  قرآنی داشت اجرا می کرد و این در حالی بود که برخی امور دیگر مدرسه مورد غفلت قرار گرفته بود. مدیر و کار کنان یک مدرسه مطلوب تلاش میکند  با توجه به محورها و موارد زیر یرنامه ریزی و تمام همت خودرا برای رسیدن به انها بکار میگیرد .

یادگیری و انگیزه تحصیلی دانش اموزان,ورزش و بهداشت آنان,مشارکت دانش اموزان در اداره مدرسه,شرکت دانش آموزان در کار گروهی,ارتباط
مدرسه با اولیای دانش اموزان,آموزش معلمان و سایر کارکنان ,کیفیت بخشی به شورای معلمان ,تعمیق باور های دینی و مذهبی ,برگزاری مسابقات علمی اثر بخش ,کتاب و کتابخوانی,استفاده مطلوب از کارگاهها و آزمایشگاه,استفاده ارز فناوری های نوین در حین اموزش و تدریس معلمان,توسعه امر پژوهش در مدرسه,تقویت و برگزاری کلاس های اموزشی در زمینه خطاطی,نویسندگی  ,تئاتر ودهها محور و فعالیت دیگر

6-خودارزیابی و خود کنترلی است 

    نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و همچنین عملکرد مدرسه ممکن است از طریق یک نهاد یا ادره خارج از مدرسه صورت گیرد یا اینکه توسط خود مدرسه انجام شود.منظور من  از ارزیابی در این نوشتارارزیابی عملکرد مدرسه, توسط خود مدرسه است.مدیریت مدرسه بایستی  به صورت منظم و با استفاده از ابزار های مناسب فعالیت ها و انجام امور مدرسه را رصد کند تا ببیند فعالیت ها به صورت صحیح  و مطابق مقررات چارچوب از پیش تعیین شده در حال  انجام است .دهها فعالیت در مدرسه انجام می شود که نیاز مند نظارت و ارزیابی مدیریت مدرسه است مانند:

نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان,نظارت بر بهداشت دانش آموزان,نظارت بر حضور و غیاب دانش آموزان و همچنین معلمان,نظارت بر نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ,نظارت و کنترل بر امر تشکیل جلسات شورای معلمان از نظر:تشکیل به موقع و مشارکت جویانه معلمان,طرح مو ضوعات اساسی در شورا-نظارت بر نحوه  مدیریت کلاس درس توسط معلمان و..... ارزیابی از عملکرد مدرسه در پایان سال تحصیلی  به این منظور که روشن شود آیا اهداف طرحها و بر نامه های مدرسه محقق شده است؟و آیا عملکرد مدرسه در حوزه های مختلف  آموزشی و پرورشی نظیر میانگین نمرات دانش آموزان,مهارت های زندگی ارتباط با اولیاء دانش آموزان و....نسبت به سال قبل بهبود یافته است و اصولا مدرسه با چه مشکلاتی مواجه بوده است؟ (ادامه دارد)

 

                     لشکربلوکی--23 دیماه 1390

/ 0 نظر / 45 بازدید