ساعات کار هفتگی مدارس در نظام جدید آموزشی، فرصت ها و چالش ها(2)

 

 

به نام خداوند علیم و حکیم

 

 

ساعات کار هفتگی  مدارس در نظام جدید آموزشی، فرصت ها و چالش ها(2)

*چالش ها و موانع پیش روی این برنامه

در بخش قبلی به فرصت ها و نقاط قوت این برنامه اشاره شده بود در این قسمت به چالش ها و موانع پیش روی این برنامه اشاره خواهیم کرد.

شناسایی و احصای موانع و چالش های پیش رو جهت اجرای این برنامه به ما کمک می کند تا راه حل های متناسب با آن ارایه شود. به خاطر دارم قبل از اجرایی شدن نظام جدید آموزشی(نظام آموزشی3-3-3-3) یا به عبارتی تلاش در جهت اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعداد معدودی ازاستانها سعی نموده اند در برخی از مدارس دوره بر نامه کاری هفتگی مدارس به میزان 6 جلسه در روز را پیاده نمایند و بعضاهم موفق شدند این کار راانجام دهند اگر چه مستندی در اختیار بنده نیست که میزان موفقیت این اقدام را گزارش نماید اگرچه در همان زمان طرح هایی نظیر30+6 یا 33+3 مطرح شد.به هر حال با توجه به شرایط موجود نظام تعلیم وتربیت به ویژه وضعیت مدارس می توان انتظار داشت که اچالش های زیر در مسیر اجرای این برنامه رخ بنماید:

1-اجرای مطلوب برنامه کاری جدید هفتگی مدارس که در فوق به آن اشاره شد در مدارس دونوبته  اگر نگوییم غیر ممکن بلکه بسیار دشوار است به این دلیل که در این دسته از مدارس اگر شروع کار مدرسه نوبت صبح ساعت 7:30 باشد بر اساس این برنامه خاتمه کار مدرسه ساعت 13:30 خواهد بود،با فرض نیم ساعت آماده نمودن مدرسه برای نوبت بعد الظهر،شروع کار مدرسه نوبت دوم ساعت 14 و خاتمه آن ساعت 20 خواهد بود(یعنی ساعت هشت بعد اظهر) که در فصل پاییزیعنی ادامه کار مدرسه تا پاسی از شب .این موضوع می تواند به شدت خانواده ها،مدارس و دانش آموزان را دچار مشکل کند.

(2) یکی دیگر از موانع در مسیر اجرای این برنامه در مدارس با جمعیت دانش آموزی بالا(مدارس درجه 3 به بالا یعنی مدارس با بیش از 200 نفر دانش آموز) است،به ویژه اگر این مدرسه دو یا سه طبقه باشد.در این مدارس به دلیل زمان بیشتری که برای رفت و آمد بچه ها به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان وتعداد  طبقات لازم است اجرای زمان استراحت ده دقیقه با دشوار همراه است.

(3) از مسایلی که برخی مدارس مجری ممکن است با آن مواجه شوند، موضوع خوردن ناهار توسط دانش اموزان به ویژه در دوره ابتدایی است.در شاخه فنی و حرفه ای که برنامه کار هفتگی هنرستانها 40 ساعت پیش بینی شده و پنجشنبه ها نیز که تعطیل است لذا در این شاخه میانگین ساعت حضور روزانه دانش آموز(هنر جو)بالغ بر 8 ساعت است بنابر این صرف ناهار در این مراکز اجتناب ناپذیر است.و این موضوع یعنی پیش بینی زمان مناسب برای صرف ناهار و همچنین گرم کردن غذای دانش آموزان خود یک موضوع چالش بر انگیزی است که اگر برای آن تدبیری نشود نظم مدرسه را مختل می کند .

(4) موضوع دیگر بجا آوردن فریضه نماز توسط دانش آموزان در هنگام ظهر است.بنابر این در زمان استراحت پنجم علاوه پیش بینی زمان برای ناهار(یا میان وعده) برخی دا نش آموزان ،بایستی زمانی برای انجام دادن فرایض نمازنیز در نظر گرفته شود بنابر این زمان ده دقیقه پیش بینی شده برای استراحت پنجم زمان کمی است زمان استراحت این بار بایست افزایش یابد.

(5) یکی دیگر از مسایلی که ممکن است مدیران مدارس و یا معاونین ایشان مطرح نمایند تعدد زنگ ها تفریح است.آنان ممکن است بیان کنند که قبلا فقط دو بار زنگ های تفریح در طول روز نواخته میشد ولی با اجرای برنامه جدید هفتگی تعداد این زنگها به عدد 5 می رسد که یک چالش بزرگ برای مدیران و معا و نان مدارس است.

(6)از موانع دیگری که در مسیر اجرای مطلوب این برنامه قرار دارد هماهنگی برای استفاده  و بکار گیری برخی معلمان در دو- سه مدرسه است .به ویژه اگر یکی از مدارس یک نو بته و مجری برنامه جدید و مدرسه دیگر مدرسه دو نوبته و مجری برنامه ساعات کار هفتگی مبتنی روال قبلی (90 دقیقه ) باشد.

لشکربلوکی/24 شهریور 1393

/ 0 نظر / 167 بازدید