تربیت نسل آینده دغدغه معلمان فرهیخته

به نام خداوند سمیع و علیم

تربیت نسل آینده دغدغه معلمان فرهیخته

معلمان و مربیان در حوزه آموزش و پرورش کشو را می توان از منظر نگاه به تدریس و تربیت به دو دسته تقسیم کرد:

الف-آن دسته از معلمانی که نگاه  و هم چنین دغدغه اصلی آنان به آموزش و تدریس و حتی تربیت نحوه سپری نمودن زمان موجود در قالب ساعات برنامه هفتگی مدارس است.برای آنان چند نکته نظیر :تدریس دروس بر مبنای بودجه بندی،تدریس و آموزش دروس با توجه به الگوهای تعریف شده،کلاس های منظم و بدون سرو صدا،انجام تکالیف داده شده توسط دانش آموزان ،کسب نمره بالای ١۵ توسط همه دانش آموزان و در نهایت اینکه همه بگویند اینها چه معلمان خوبی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.البته باید اذعان شود که عملکرد این دسته از معلمان ،به نوعی قابل دفاع  و قابل تقدیر است و  نشان از کارایی بالای ایشان دارد .بدیهی است با این نوع عملکرد جلوی بخش قابل توجهی از افت تحصیلی وپرت منابع در آموزش و پرورش گرفته می شود.البته در این میان یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه آیا این دسته از معلمان به رسالت اصلی خود عمل کرده اند؟ و اینکه اینان چقدر به رسالت خودشان واقفند؟

ب-گروه دوم از معلمان علاوه بر دغدغه های مذکور به چیزی فراتر از آن می اندیشند.آنان همواره در پی آنند دانش آموزانی تربیت کنند که یک شهروند مطلوبی برای آینده کشور باشد.به عبارتی نگرانی او چگونگی تربیت نسل آینده است.او می خواهد بداند که  آیا روش های تدریس و آموزش او منجر به تر بیت دانش آموزانی با ویژگی های زیر خواهد شد؟:

١-شهروند مسولیت پذیر،قانونگرا

٢-دوستدار ،مجری و پیگیر حفظ محیط زیست

٣-راستگو و صادق,پیگیر و جستجوگر،فکور و صبور

۴-انتقاد پذیر ، نقد کننده منصف و متعادل

۵-معتقد و با ایمان و عاری از جارو جنجال

۶-..................................................

ملاحظه می شود  رویکرداین دسته از معلمان به شغل معلمی  فراتر از انجام صرف وظیفه است.آنان به رسالت  و نقش اصلی خویش می اندیشند.به عبارت دیگر نگاه آنان به تربیت،  بسیارهوشمندانه و  هدفمند است .با این نگاه ،نحوه تدریس و آموزش ایشان در فرایند یاددهی و یادگیری متحول شده و در این مسیر دانش آموزان نقش فعال وپویایی دارند.

                       لشکربلوکی ٢٠فروردین ١٣٩٠

/ 0 نظر / 32 بازدید