همه دستاورد های یک مدرسه

 

به نام خداوند علیم و حکیم

همه دستاورد های یک مدرسه

 درجریان برخی مباحثی که با مدیران مدارس پیرامون مسایل و موضوعات مهم آموزش و پرورش و مدرسه  دارم تعدادی ازآن ها این سئوال را مطرح می کنند دستاورد های واقعی مدرسه چه چیز هایی هستند؟

بدون تردید فلسفه وجودی مدارس تربیت  انسان های قانون مدار,نقد پذیر,خلاق,مومن و معتقد به مبانی دینی و ارزش های اجتماعی و فرهنگی کشور ,دارای اعتماد به نفس,متفکر,پژوهشگر,صادق ,صبور و.....است .حال اگر مدارس( سه دوره ابتدایی,راهنمایی و متوسطه) و نظام آموزش و پرورش موفق شوند چنین انسان هایی تربیت کنند و یا زمینه دستیابی به ان ها را فراهم کنند  به دستاورد هابسیار مهمی دست یافتند .البته بایستی یاد آورشوم و تاکید نمایم که کمک به دستیابی به این دستاورد ها فقط وظیفه اموزش و پرورش نیست بلکه سایر نهادها نظیر رسانه های جمعی ،اجتماع ،خانواده هاو...نیز نقش محوری در این زمینه دارند.این خوبه که مدیران مدارس کاملا آگاه باشند ، خروجی مدارس که همان دانش آموزان باشند چه ویژگی هایی بایستی داشته باشند،اما مهمتر از آن این است که مدیران و کار کنان مدارس بدانند چگونه می توان به این دستاورد ها دست یافت.بنابر این برای رسیدن به دستاورد های کلیدی که همان تحقق اهداف دوره است لازم است مدرسه یک سری دستاورد های فرایندی داشته باشد . منظور از دستاورد ها ی فرایندی همان دستاورد هایی است که لازم است در طول سال تحصیلی ودر فرایند تعلیم و تربیت دانش اموزان حاصل شود.

امروزه مدارس زیادی وجود دارند که به لوازم دستیابی به موفقیت مجهز می باشند اما راه دستیابی به آن را نمی دانند .باید تاکید مجدد نمایم طبعا نمی توان بدون ساعت ها اندیشه،تامل و دست ورزی و ایمان وداشتن انگیزه کافی کار کنان مدرسه، راهکار های دستیابی به موفقیت ها و تحقق آرمانها و اهداف مدرسه را به مدرسه تزریق کرد.به رغم همه مشکلات و موانعی که در سر راه مدرسه وجود دارد کلید موفقیت مدرسه در دست مدیر مدرسه است. انتظار می رود مدیر مدرسه ضمن نگاه به چشم انداز و اهداف مدرسه و تعلیم و تربیت تمام همت خویش و کارکنان مدرسه را به مسایل و چالش های زیر معطوف دارد،آن ها همواره با این چالش ها مواجهند که چگونه می توانند:

1-نظم و انضباط دقیقی (انضباط هوشمندانه ونه خشک و بی روحی) بر مدرسه حکم فرما کنند؟

2- وفاق ، همدلی و هم افزایی بین کار کنان برای تحقق ماموریت های مدرسه ایجاد کنند؟

3- نقش معلمان و سایر کارکنان را در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدرسه افزایش دهند؟

4- اعتماد اولیای دانش آموزان و جوامع محلی را به مدرسه و مدیریت ان جلب و سپس آنرا افزایش دهند؟

5- توان و ظرفیت اولیای دانش آموزان را برای بهبود عملکرد مدرسه بکار گیرند؟

6-انگیزه دانش آموزان به تحصیل را افزایش دهند؟

7-نظارت و کنترل دقیقی بر فرایند اجرای طرح ها و بر نامه ها اعمال کنند؟

8-فعایت ها و اقدامات غیر ضرور راشناسایی و نسبت به حذف انها اقدام کنند؟

9-انگیزه و شوق معلمان وسایر کار کنان مدرسه را برای دستیابی به اهداف مدرسه و نظام آموزش و پرورش را بر انگیزانند؟

10-از ظرفیت های برون سازمانی برای تحقق اهداف مدرسه بهره جست؟

11-اطلاعات مورد نیاز مدرسه را شناسایی،جمع اوری و مستند سازی کنند؟

12-محیط مدرسه را به یک محیط شاد و لذت بخش تبدیل کرد؟

13- و چندین سئوال دیگر

حال اگر مدیری توانست برای هریک ازاین سئوالات پاسخ مناسب بیابد و بدنبال آن برنامه ای  برای عملیاتی شدن آنها طراحی کند و سپس ان ها را بدون کم وکاست اجرا کند و آن بشود که مورد انتظار ماست یعنی مدرسه به یک سری موفقیت ها و دستاورد های فرایندی تاثیر گذاری دست یافته است .حالا مدرسه می تواند بسیار امید وار باشد که بخش قابل توجهی از اهداف و ماموریت اساسی مدرسه که در بخش ابتدایی این گفتاربه آنها اشاره شد محقق شود. 

                      لشکربلوکی-13 آبان1391

/ 0 نظر / 49 بازدید