آفت ها و موانع ایجاد مدارس اثر بخش

به نام خداوند حکیم

آفت ها و موانع ایجاد مدارس اثر بخش

  سوالبه نظر شما چه موانع و آفت هایی باعث می شود که ما نتوانیم یک مدرسه کار آمد و اثر بخش ایجاد کنیم؟به نظر می رسد موانع زیر از جمله آفت هایی هستند که در مسیر ایجاد یک مدرسه اثربخش ما را از هدف دور کنند.

1-فقدان ثبات هدف،نداشتن چشم انداز

n
از این شاخه به آن شاخه پریدن ،تردید در دستیابی به اهداف  ،نداشتن چشم انداز و هدف مشخص و این که ندانیم به دنبال چه چیزی هستیم،این ها از موانع حرکت به سمت ایجاد مدارس اثر بخش هستند.
(2) مهارت نا کافی در استفاده از کار کنان“
مدیران چند مهارت بایستی داشته باشند:مهارت فنی ،مهارت ادراکی و مهارت انسانی.-مهارت انسانی یعنی اینکه مدیران لازم است مهارت توانایی کار کردن با نیروی انسانی تحت امر خودش را داشته باشند به عبارتی بایستی بتوانند با  استفده حداکثری از توان و ظرفیت های نیروی انسانی و با ایجاد یک جو منطقی برای کسب و کار در مدرسه در جهت تحقق اهداف  طرح ها و بر نامه های مدرسه و اهداف نظام آموزشی تلاش نمایند.بنابر این نادیده گرفتن این توانایی ویا عدم تحرک لازم برای ایجاد این توانمندی از موانع اساسی برای دایر کردن مدارس اثر بخش است.
n
 انگیزه نداشتن نیروی انسانی ولذت نبردن از کار مانع اثر بخشی مدارس می شود.چنانچه انگیزه بخشی و ایجاد تحرک و پویایی درونی نشود تنها تزریق پول و افزایش دریافتی ها نمی تواند باعث پویایی نیروی انسانی در مدارس شود .
(3) انگیزه نداشتن و لذت نبردن از کار“ (1) فقدان ثبات هدف- مشخص نکردن چشم انداز آینده ”

n(4) به فرایندها توجه کافی نکرد ن-فقط نتایج را دیدن“ 

مدرسه یک سیستم آموزشی است بنا بر این دارای درون داد(دانش آموز،منابع،تجهیزات و کتابهای درسی و...) ، فرایند(نحوه تدریس معلمان،اجرای قوانین و دستور عمل ها،برگزاری جلسات شورای معلمان ،شورای مدرسه و شورای دانش آموزی،مشارکت ایشان در اداره مدرسه،مشارکت اولیا در تصمیم گیری های مدرسه و.....) و در نهایت برون داد هست.
اگرچه ما انتظارداریم دانش آموزان با میانگین نمرات بالا یا با درصد قبولی نزدیک به صد و یا با احرازشرایط شهروندی و تحقق اهداف دوره مدرسه را ترک و دوره بالاتر ارتقا یابند ،سوال اساسی این است که آی به فرایندها توجه کافی شده است؟آیا فرایندهای آموزش و یاددهی -یادگیری در مدرسه به گونه ای هدایت شده است که انتظارات ما را بر آورده کند؟
n(5) مشخص نکردن انتظارات وسطح استاندارد ها برای ارزیابی عملکردها“
n(6) سنتی عمل کردن-مدیران فکر می کنند این چیزهایی که گفته میشود رویایی است.“
n(7) مهارت نا کافی در استفاده از ظرفیت های برون سازمانی(مشارکت اولیاو....)
n(8) مستند نکردن تجربیات-ارزیابی واقدامات اساسی مدرسه“

n
(9) جابجایی زود هنگام مدیران
به نظر می رسد یکی از اتفاقاتی که می تواند در فرایند ایجاد مدارس اثر بخش مانع ایجاد کند ،جابجایی و عزل و نصب بدون برنامه وبدون هدف مدیران است.این موضوع به شدت ذهن مدیران را به خودش مشغول می کند.به عبارتی مدیران در این مسیر احساس نا امنی می کنند.
(10) کثرت فعالیت ها در مدارس
تنوع و تعدد کار های اجرایی ، صرف وقت زیاد برای پاسخگویی به مطالبات سایر نهاد ها و سازمان ها ،پر داختن به امور اجرایی سطح پایین و عدم تقسیم مناسب کار بین نیروی انسانی در مدرسه باعث نا کارامدی مدرسه می شود.

nآیا شما می توانید موارد دیگری به فهرست فوق اضافه کنید؟نظرات خود را در بخش نظرات وبلاگ بنویسید؟
متفکرکسانیکه جهش می کنند گاهی اوقات بازنده می شوند،اما کسانی که هیچ گاه جهش نمی کنند تا ابد بازنده اند.                                   "لستر تارو"
                                   لشکربلوکی/5بهمن1388
/ 0 نظر / 8 بازدید