جزو کدام گروه هستید؟

به نام خداوند جان و خرد

 

جزو کدام گروه هستید؟

 

درمبارزه با مشکلات و مسایل زندگی ،آدم ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد.گروهی  با اندکی مبارزه یا تحمل سختی ها نا امید شده تسلیم آن می شوند،گروهی دیگر ممکن است با جابجایی و یا نقل مکان خود را از مشکل و مساله دور نمایند(که در هر دو حالت مساله سر جای خودش با قی است).اما گروه سوم تمام توان و فکر خود را به کار می گیرندتا مشکل را با روش های مختلف حل کنند.آن ها تمام راه های ممکن  برای حل مشکل راامتحان می کنند.به عبارتی این گروه به جای این که تسلیم مشکلات شوند،مشکلات را مهار و غا لب آن ها را حل می کنند.شما جزو کدام گروه هستید؟

/ 0 نظر / 18 بازدید