تناقض در قضاوت

jw,dv

یا مدبر

 

 

تناقض در قضاوت

 

بعضا رفتاری در جامعه( در شرایطی )مورد تشویق و تمجید قرار می گیرد و در زمان دیگر همان رفتار مورد شماتت و مذمت واقع می شود.مثلا مشاهده یا شنیده شده است که رفتار و عمل یک نفر برای رسیدن به یک چیزیا مقام به عنوان زرنگی تلقی شده است و در موقعیت دیگر همان عمل به عنوان یک رفتار رذیلانه و پست مورد نکوهش قرار گرفته است.

واضح تر بگویم وقتی فردی با توسل به روش های مختلف (چاپلوسی ،رابطه و فامیل بازی یا به عبارتی از طریق رانت) به مقام و پستی می رسد غالب افراد فامیل و آشنا در شرایط عادی و بعضا جانبدارانه ودر مقام مقایسه، به تعریف و تمجید از او می پردازند و می گویند" چه آدم زرنگی است،او از آب کره می گیرد".همین آدم ها در شرایط دیگر و بنا به دلایلی از آن شخص به بدی یاد می کنند و می گویند" چه آدم چاپلوس، دو رو و روباه صفتی است.او با استفاده از رابطه ،دوستی و چاپلوسی به این مقام و مسولیت رسیده است و هرگز استحقاق آن پست و مقام را نداشته است." به راستی چرا ما گاهی اوقات درهنگام قضاوت در خصوص رفتار های این چنینی، دچار دوگانگی و تناقض می شویم؟به نظر می رسد نقص در نحوه قضاوت ما می تواند سه دلیل عمده داشته باشد.

 

1-بدیهی است برای تصمیم گیری و یا قضاوت لازم است اطلاعات کافی  و درست در اختیار باشد و اما می بینیم که غالب انسان ها بدون وجود اطلاعات و شناخت کافی قضاوت می کنند.

2-یک ضعف عمده دیگر ما ها این است که هنوز به معیار و سنجش دقیق و مستحکمی برای ارزیابی سایرین و یا چیز ها  دست نیافتیم.به عبارتی هنوز دقیقا نمی دانیم چه چیزی ارزش و چه چیزی ضدارزش و غیر انسانی است.

3-و دیگر این که در این جور مواقع بعضا احسا سات به شدت (بنا به دلایل مختلف) بر ما غلبه می کند لذا قضاوت ما تحت تاثیر این احساسات صورت می پذیرد نه عقلانیت.

خداوندا ، به ما کمک کن که هنگام قضاوت کردن ،عدالت را رعایت کنیم

خداوندا، به ما کمک کن که با بصیرت و معیار های درست حق را از نا حق تشخیص دهیم.آمین

 

/ 0 نظر / 24 بازدید