تفکر استراتژیک در مدارس

یا مدبر

تفکر استراتژیک در مدارس

در شرایط فعلی آن قدر مدارس ما درگیر مسایل مختلف هستند که  مدیران آن کمتر به فکر آینده هستند.به عبارتی دچار روز مرگی شده اند. این که همواره بشر در هر جایی قرار دارد با مسایل گوناگون درگیر است تردیدی نیست ،اما نوع مقابله با این چالش ها مهم و حیاتی است.برخی با شهامت به جنگ مشکلات می روند و اکر در توانشان باشد حلش میکنند.برخی تسلیم مشکلات می شوند،به عبارتی هیچ تلاشی برای مقابله و حل آن بکار نمی گیرند واما دسته سومی هستند که که مساله را دور می زنند .و دسته دیگری نیز وجود دارند که صورت مساله را پاک می کنند ،انگار نه انگار مسا له ای وجود دارد به هر حال در زندگی شخصی با توجه به نگرش فرد و هم چنین ظرفیت  وتوان او، نوع مقابله با مشکلات مشخص، و فرد بر اساس آن عمل می کند و غالبا کسی نیست که از او سوال کند که چرا این گونه با مشکل برخورد کرده است،چون این امر بیشتر بر می گردد به زندگی شخصی البته این مطلب را نباید از نظر دور داشت که به هر حال او مسول تمامی نتایج و اعمال نسنجیده خود در پیشگاه خداوند عالم ووجدان بشری خواهد بود .

اما به نظر می رسد وقتی پای منافع انسان ها ،مصلحت جامعه وملت و به ویژه یک سری کودک به میان می آید که به دست ما سپرده شدهاند بدیهی است که ما نمی توانیم هر جور دلمان خواست با مسایل و پدید ه ها به ویژه درمحیط مدرسه بر خورد کنیم.در نهاد های عمومی ،آموزشی و ...برخورد با مسایل یک راه بیشتر ندارد و آن هم ربرو شدن با آن و بررسی و شناسایی راکار هایی برای حل آن هاست.

مدیرانی که دارای تفکر استراتژیک هستند دایما از خود سوال می کنند :که کجا هستند؟کجا می خواهند بروند ؟و چگونه می خواهند به مقصد برسند.وجود این تفکر همواره  مدیران را آماده نگه می دارد که برخورد منطقی و عاقلانه ای با مسایل و مشکلات داشته باشند.و مهمتر این که ْآنان خود مشکلات آتی را پیش بینی و برای حل آن ها چاره اندیشی می کنند.

آنان وقتی مسایل مدرسه  را درست تشخیص دادند،ووقتی برایشان دقیقا روشن شد که به کجا می خواهند بروند  ،آن گاه با همکاری کارکنان مساله ویا تیم بر نامه ریزی راهبردهایی برای حل مسایل و یا رسیدن به آینده بهتر  برای مدرسه بر می گزینند.ایشان تمام همت،منابع و ظرفیت های موجود را بکار می گیرد تا راهبرد ها عملیاتی گردد.و این یعنی طراحی برنامه عملیاتی. در این مسیر طرح های عملیاتی اجرا و آن گاه ارزیابی می شود تا مدیر و شورای بر نامه ریزی ببینند چقد در رسیدن به اهداف و حل مسایل موفق بوده اند.وجود و طی این مراحل در مدارس یعنی برخور داری مدیر از تفکر استراتژیک.وجود تفر استراتژیک باعث رشد و پویایی مدرسه شده و معلمان و دانش آموزان و همچنین اولیای آنان احساس هویت و شخصیت می نمایند.

                                    

                                                                                  لشکر بلوکی5/3/1389

/ 2 نظر / 146 بازدید

عالی بود.

موسی

فوق العاده بود دوست من به وبلاگ منم سر بزن خوشحال میشم