ساعات هفتگی کار مدارس در نظام جدید آموزشی، فرصت ها و چالش ها(3)

 

ساعات هفتگی کار مدارس در نظام جدید آموزشی، فرصت ها و چالش ها(3)

*نتیجه و چند پیشنهاد:

این برنامه، یعنی ساعات کار هفتگی مدارس بخشی از برنامه تحول در نظام اموزشی است.این طبیعی است که برای اجرای این برنامه مقاومت هایی در سطح برخی مدارس و حتی مناطق اموزشی صورت بگیرد. برای اجرای مطلوب این برنامه بایستی از تمامی ظرفیت های موجود به ویژه ازنظر کارشناسان خبره،مدیران مجرب و موفق مدارس، معلمان علاقمند , متعهد و دلسوز،ازکمک والدین علاقمند و دارای نظر و حتی ازایده دانش اموزان برای اداره بهتر مدرسه استفاده نمود.این برنامه بدون مشارکت متعهدانه و مسئولانه آنها با موانع زیادی مواجه خواهد شد لذا از ابتدای اجرای برنامه بایستی از مشورت انها بهره برد.این نکته را نیز یاد آور نمایم که با توجه به شرایط متنوع و پیچیده حاکم بر مدارس (مدارس کم جمعیت،با جمعیت بالا ،یک نوبته و دو نوبته،شهری ، روستایی و عشایری ،دولتی و غیر دولتی،مدارس محروم و بر خوردار ،مدارسی که ساختمان آن ممکن است یک ،دو یا بیشتر از دو طبقه باشد و...)در نظر گرفتن نسخه و راهکار واحد که مشکل گشای همه موانع و چالش های مرتبط باین موضوع باشد و از طرف ستاد نیز ابلاغ گردد نشدنی و غیر منطقی به نظر می رسد مگر بسته ای باشد که متضمن راه حل های متنوع و مبتنی بر چالش های مو جود باشد.با این وجودکو تاه ترین مسیر جستجوی  راه حلها از درون خود مدرسه و منطقه است.

(1)تشکیل کمیته برنامه ریزی ادارات آموزش و پرورش و برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسان و مدیران مدارس و اولیای دانش اموزان جهت تبیین مفاد و محتوای برنامه درس ملی و ایجاد زمینه اجرای مطلوب برنامه مورد انتظار است.

(2)در مدارس نیز موضوع و اقدامات مدرسه جهت عملیاتی شدن این برنامه در اولین روز شروع مدرسه برای دانش آموزان  و همچنین در شورای مدرسه و شورای معلمان  تبیین شود.

 (3) در سال اول(سال تحصیلی 93-94) این برنامه فقط در مدارس یک نوبته اجرا گردد.در مدارس مجری با جمعیت  دانش اموزی بالا(بیش از 200 نفر دانش اموز) و یا مدارس دو و سه طبقه میزان زنگ تفریح تا 15 دقیقه نیز می تواند افزایش یابد.در طبقات دوم و سوم مدارس دو و سه طبقه مجری، برخی امکانات نظیر ِ آب خوری و حتی اطاق دبیران می تواند پیش بینی گردد تادر زمان زنگ تفریح برای رفت و آمد زمان کمتری صرف شود و زمان استراحت بیشتری از این طریق فراهم آید.برای ایجاد نظم بیشترمی توان از خود دانش اموزان کمک گرفت. در مدارس مجری برای ادای فریضه نماز زنگ استراحت پنجم می تواند به میزان 5 دقیقه افزایش یابد.برخی مدارس برای گرم نمودن غذای دانش اموزان گرمکن غذا پیش بینی و از آن استفاده می نمایند.

 

(4)چنانچه در ابتدای مقاله اشاره شدعلاوه بر مجموع ساعات کار هفتگی سالانه پینش بینی شده برای هرپایه و دوره ،در تمامی پایه هانیز 50 ساعت به فعالیت های خارج از کلاس و مدرسه متناسب با اقتضائات بر نامه درسی هر حوزه یاد گیری اختصاص می یابد و 50 ساعت متناسب با شرایط ومحیطی در اختیار استانها  مناطق و مدارس قرار می گیرد(جمعا 100 ساعت)(شورای عالی،برنامه درس ملی),چنانچه این 100 ساعت را به 37 هفته (تعداد هفته های سال تحصیلی)تفسیم کنیم میا نگین 7/2 ساعت در هفته می شود و این موضوع موید این نکته است که ضروری است ستاد و استانها به گونه ای برنامه هفتگی مدارس را تنظیم نمایند که علاوه بر 30 ساعت در نظر گرفته شده در هفته(5 روز و روزانه به میزان 6 جلسه 50 دقیقه ای) به تعداد 3 جلسه 50 دقیقه ای نیز  به تعداد جلسات هفتگی مدارس اضافه شود.دو راه برای اجرای این سه جلسه داریم یا اینکه این سه جلسه را بعد اززنگ آخر (سه روز هر روز یک جلسه)اجرا کنیم یا اینکه این سه جلسه را یکجا در روز پنجشنبه اجرا کنیم.  

منبع:

(1)شورای عالی اموزش و پرورش(1391) برنامه درس ملی

(2)مصوبه شورای عالی اموزش و پرورش(1350)آیین نامه تاسیس مدارس راهنمایی تحصیلی

 

لشکربوکی 28 شهریور 1393

 

/ 0 نظر / 144 بازدید