عاشق خود شدن

   

               عاشق خود شدن         

صاحب دلی میگه هر کسی عاشق خود شود رقیب ندارد. راستی شما تا به حال عاشق خود شده اید؟  اگر جواب شما مثبت است، شیفته کدام رفتار و ویژگی خود شده اید؟زیبایی ،تیپ ،صداقت،پشتکار،هنر و ذوق هنری خود ،یاجوانمردی ، رعایت حقوق شهر وندی ،صبوربودن،حق جویی و حق طلبی،رعایت انصاف و عدالت خود و یا......خود شده اید.اگر همه آن ها یا بخش قابل توجهی از آن ویژگی ها را دارید من به شما حق می دهم که عاشق خود شوید. بنا بر این رقیب ندارید.

/ 0 نظر / 28 بازدید