علت شکست طرح ها

به نام خداوند جان و خرد

علت شکست طرحها

وقتی  اجرای یک طرحی با شکست مواجه می شود ,این شکست می تواند چند علت داشته باشد.یکی از آن ها عدم پا فشاری و دلسرد شدن مجریان طرح است.مطالعه وتجربه نشان داده است یکی از عوامل مهم شکست  اجرای طرح ها و برنامه ها در ایران پیگیری نا کافی ، عدم  اعتقاد به پا فشاری مداوم  و استمرار در اجرای طرحها و بر نامه ها تا حصول نتیجه است به هر حال این یک آفت است.بدیهی است راه حل این مشکل عزم و اراده راسخ ،تحمل سختی ها،صبوری و پا فشاری بسیار زیاد برای اجرای طرح ها و بر نامه هاست.

در این خصوص خبر جالبی به نقل از روزنامه ایران ،صفحه ۵ (صفحه دانش)مورخ ١٧ اسفند ١٣٨٩درج شده است .متن این خبر این است"سه سال صبوری یک عکاس برفراز اورست"

عکاس ٢٣ ساله اوکراینی پس از سه سال صبوری و صرف انرژی توانست رد و مسیر حرکت ستاره ها رابر فراز کوه اورست به ثبت برساند.آنتون ژانکووی عکاسی است که برای ثبت تصاویری از مسیر حرکت ستاره هابر فراز قله اورست سه سال زمان صرف کرده است.این عکاس بیست و سه ساله به اندازه ای برحضور مداومش در موقعیت عکاسی  در اورست مصمم بود که برای غلبه بر سرمای شدید منطقه از تمرین های تمرکز و مدیتیشن استفاده می کرد.پس از گذشت سه سال از این پروژه عکاسی،وی در نهایت توانست مجموعه ای از مسیر های شگفت انگیز ستاره ای را بر فراز اورست به ثبت برساند.

             چرخش ستارگان در بالای قلوه اورست

تصویر از سایت فرهنگ و هنر گرفته شده است. که چرخش ستارگان در بالای قله اورست را نشان می دهد

                              لشکربلوکی-١٨ اسفند ١٣٨٩

/ 0 نظر / 21 بازدید