تربیت آدم های بزرگ حلقه گمشده نظام تعلیم و تربیت

باسمه تعالی

 

تربیت آدم های بزرگ حلقه گمشده نظام تعلیم و تربیت

مولوی، آن متفکر بزرگ ایرانی و اندیشمند بلندآوازه شعر بسیار زیبایی در باب وجود انسانیت و دیو و دد دارد ایشان این چنین با سرودن این شعر مکنونات قلبی خود را آشکار می کند.


دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر    کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

البته آرزوی بودن آدم های بزرگ در همه جای این کره خاکی تنها مربوط به اعصار گذشته نیست .در همه اعصار ، جوامع برای رشد و تعالی  خود نیازمند اد م های بزرگ هستند.و اگر جامعه ای به اندازه کافی آدم های بزرگ نداشته باشد قطعا روی آرامش،ترقی و رفاه و تعالی را نخواهد دید و ان می شود که مولوی و امثال مولوی آن را  وصف نموده اند اینکه آدم های بزرگ چه ویژگی هایی دارند در همین مبحث به آن اشاره خواهیم کرد. بشر امروز با مشکلات پیچیده ، عدیده و انباشته شده ای مواجه هست که علت عمده پدید آمدن آن ها بر میگرددبه نا کار آمدی نظام های تعلیم و تر بیت و هم چنین سیاست های نا درست فرهنگی اتخاذ شده .وقتی صحبت از نظام تعلیم و تربیت می کنیم منظور کل فرایند های اموزشی و پرورشی رسمی(کودکستان،مهد کودک ،مدرسه و دانشگاه و....)و غیر رسمی( نظیر تربیت خانواده ها ، شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه،محتوای برنامه های تلویزیونی ،اینترنت و....) است که بر زندگی و تربیت افراد از بدو تولد تا زمان مرگ تاثیرعمیق می گذارد.مخلص کلام این که به رغم صرف هزینه های گزاف اقتصادی و نیروی انسانی و هم چنین صرف زمان زیاد  برای نظام تعلیم و تربیت ماحصل آن، تربیت آدم های بزرگ نیست.من معتقدم که اگر فرایند تعلیم و تربیت  کودکان،نوجوانان وجوانان بدرستی طی شود مشکلات بشر به حد اقل ممکن می رسد.من آن چه را در خصوص ویژگی های انسان های بزرگ می نویسم درد های جامعه ماست که به دلیل کم تربیت شدن آدم های بزرگ بر جامعه عاض شده است.اما من در این مقال  بطور روشن می خواهم بگویم که آدم هایی که  این نظام تعلیم و تربیت چه به معنای عام آن وچه به معنای خاص ان تربیت میکند و تحویل جامعه میدهد بایستی چه ویژگی هایی داشته باشد تا ما آن ها را آدم های بزرگ بنامیم :

1-ترجیح منافع جامعه و کشور برمنافع شخصی.انصافا این ویژگی در ما چقدر نهادینه شده است.

2-تحمل مخالفین خود و از همه مهمتر اینکه به طرف  مقابل فرصت دهدتا اورا نقد کند.

3-صبر و شکیبایی هنگام خشم و غضب

4- خارج نشدن از جاده عدالت و انصاف هنگام قضاوت

5-توزیع عا دلانه ثروت و منابع اگر او متولی ان باشد

6-نقد منصفانه و عادلانه افراد هنگامی که کسی را می خواهد نقد کند.

7-راستگویی و راست کرداری در همه مواقع

8-ارتباط و تعامل مثبت با همه اقشار جامعه

9-ایجاد مزاحمت نکردن برای دیگران در هرسطحی و جا یگاهی.وقتی فردی در یک جایگاهی قرار داشته باشد و عمل و یا تصمیم نسنجیده او موجب آزار و اذیت دیگران می شود آن فرد هر مقامی داشته لاشد دیگر او ادم بزرگی نیست.

10- خدا جویی و و حق جویی و کمال جویی.

11-ظلم نکردن به افراد خانواده و تحمیل نکردن عقاید و ایده های خود به آن ها

12-دوری جستن از شارلاتان گری و شیادی و گول زدن مردم.آمار و اطلاعات غلط دادن به مردم به خاطر اینکه بگوییم همه چیز خوب است این مورد از صفات بد آدم های کوچک است

13- دوری از کم فروشی در همه زمینه ها و در همه مشاغل.

15-دوری از خود پسندی ، خود کا مگی و خود رایی. بکار بردن این عبارت که من بهترینم ، من بهترین تصمیمات را می گیرم ،دیگران فقط مجری اوامر من هستند و من بیشتر از همه می فهمم ولو صد آدم و متخصص خلاف نظر من نظر داشته باشنداین ها از ویژگی آدم های بزرگ نیست.

16- عمل کردن به عهد ها و پیمان ها.کم بودن این ویژگی در افراد جامعه به یک معضل تبدیل شده است.چه قول ها و تعهداتی افراد می دهند اما به غالب آن ها عمل نمی شود.این ها باعث سست شدن اعتماد مردم به هم و جامعه می شود.

17-دوری از این صفت و رفتار ( دیگران را پله ترقی خود قرار دادن و بعد فراموش کردن ان ها)

18-قانون پذیری و دوری از قانون گریزی.اینکه در جایی اگر به نفع او بود باید عین قانون عمل شود و اگر نبود قانون را دور می زند.اینها از صفات آدم های کوچک است.

19-آینده را دیدن و بعد ساختن: 5سال،10 سال ،20سال آینده را دیدن .آینده خوری خیلی بد است.اگر برنامه ریزی نکنیم و به توسعه پایدار دست پیدا نکنیم یعنی ما پاهایمان را بر گرده آیندگان گذاشتیم.آدم های بزرگ آینده سازی می کنند نه پیش بینی.آدم های بزرگ10 سال و یا حتی 20 سال بعد را با روش های علمی و تلاش های وافر می بینند.راستی چطور می توان 20 سال بعد را خودمان از هم اکنون بسازیم؟آیا به لوازم و ابزار های پیش بینی 20تا 30 سال آینده مجهز هستیم؟

20- رعایت حقوق همسایگان .توجه دایم  به این موضوع و عمل کردن به آن از ویژگی آدم های بزرگ است.

21-صرفه جویی و کیفیت گرایی.صرفه جویی نه برای کم مصرف کردن بلکه به معنی استفاده صحیح وبجا و بهینه مصرف کردن است.

22-.......................................................................................................................................

چند ویژگی شما می توانید به این فهرست اضافه کنید

  ما اگر بخواهیم در عرصه ها و در ابعاد مختلف و سطوح بین المللی ،منطقه ای و کشور موفق عمل کنیم لازم است در زمینه آموزش و تربیت افراد بسیار هوشمندانه عمل کنیم ،آدم ها بزرگ تربیت کنیم به عبارتی آد مهایی را تربیت کنیم که دارای همه ویژگی های فوق باشد.

 

                                                     لشکربلوکی 24 اردبیهشت 1391

/ 1 نظر / 28 بازدید
سپیده

موافقم ولی به نظرم همه جای دنیا همین طوره البته نقص های آموزش و پرورش ما کم نیست...