ارزش کار معلم

به نام خداوند علیم و خبیر

ارزش کار معلم

 بعید می دانم  این طنز را در رابطه با کار معلمان نشنیده باشید ،که از معلمی سئوال میکنند که چرا معلم شدی می گوید به سه دلیل :تیر ،مرداد  و شهریور( یعنی به خاطر تعطیلی در این سه ماه) اگر چه این یک طنز است اما از نگاه معلمان تیز بین ،متعصب و عاشق معلمی این یک طنز گزنده و خطر ناک است.این نگاه سطحی به حرفه معلمی است البته بخشی از علت های وجود این نگاه سطحی به این حرفه، بر می گردد به خود ما معلمان، هر چه قدر ما کار  و شغلمان را جدی بگیریم، قدر و منزلت ان در نزد دیگران با ارزش و قابل احترام خواهد بود.من در اینجا می خواهم یک مطلبی را باز نویسی کنم  که به نوعی  گوشه ای  ازسختی کار ، ارزش ، و جایگاه  حرفه و شغل  معلمی  راترسیم کرده باشم.

جیمز نولان و لیندا ای.هوور(1388) در کتاب نظارت اموزشی در خصوص اهمیت کار معلمی این طور می گویند:

((محیط کلاس های درس آکنده از مسایل همزمانی و چند بعدی است که لازمه اش آن است که معلمان در طول روز صد ها تصمیم بسیار جدی و مهم را اتخاذ کنند.وظیفه  پیشرفت و توسعه  رشد شناختی و عاطفی و روانی حرکتی 25 نفر یا تعداد بیشتری از دانش آموزان به طور همزمان پیچیده است . هیچ آدم حرفه ای  با این همه مشتری یا مراجعه کننده به طور همزمان وجود ندارد.به طور مثال فرض را بر این  بگیرید که یک پزشک مجبور باشد 25 مریض را به طور همزمان ویزیت کند.برخی از پزشکان که ظاهرا هم به چندین مریض یک زمانی را برای مراجعه و همه را در یک زمان جمع می کنند و در نهایت هر کدام را به نوبت ویزیت می کنند و همزمان نمی توانند همه را باهم ویزیت کنند.تصور کنید که اگر دکتر زمان محدودی داشت مثلا نیم ساعت تا یک ساعت  25 مریض را معاینه کند،حوزه پزشکی و در مانی چه وضعیتی پیدامی کرد.آن موقع می توان انتظار داشت که دکتر نا چار می شود نمونه بر داری بالینی از همه بکند و یک میانگین بگیرد تا به صورت کلی یک روش در ما نی عمومی توصیه کند که حد اکثر علایم بالینی افراد را در نظر بگیردنه همه ان ها را.

هم چنین  می توانید تصور کنید که چه وضعی پیش می امدکه اگر یک وکیل دعوی سعی می کرد به طور همزمان در چندین داد گاه و حوزه داد رسی همزمان به چندین پرونده رسیدگی کند ما خودمان هم می دانیم که وکلا اغلب به طور همز مان کار می کنند ولی یکی یکی در دادگاه شرکت می کنند.اگر کار روزانه یک وکیل دعوی شامل رسیدگی به چندین پرونده مختلف به طور همزمان بود آن زمان چنین وضعی پیش می آمد که وکیل مر بوطه ممکن بود مجبور شود در یک جا از یک شاهد بازجویی کند و سپس با عجله خود را به داد گاه بغلی برساند و شاهدی را مورد سئوال و جواب مجدد قرار بدهد که خودش هنگام اظهارات مستقیم فرد حاضر نباشد.

این مثال ها را برای این می آوریم که بخوبی بتوانیم اهمیت مسایلی که یک معلم در طی زندگی حرفه ای رو زانه اش با ان مواجه می شود بهتر درک کنیم .کاری که معلم انجام می دهد خیلی شبیه به پزشکی است که همزمان باید 25 مریض را ویزیت کند و یا وکیلی که به طور همزمان باید به چندین پرونده رسیدگی کند.اگر به این اظهارات شک دارید،وضعیتی را تصور کنید که معلمی یک کلاس 25 نفره (یا بیشتر)با نیاز های ،توانایی ها و استعداد های مختلف ،توجه و علاقه و اشتیاق مختلف دارد.همچنین زمان آموزشی محدودی برای تامین نیاز های انها دارد.آیا به نظر شما آن پزشکی که به طور فرضی از آن اسم بردیم کارش سخت به نظر می رسد یا چنین معلمی؟حالا می توان چنین معلمی را در نظر بگیریم که دریک اتاقی مدام حرکت می کند و راه می رود و پنج (یا بیشتر از 5 گروه) را مورد بررسی و پایش عملکرد قرار داده که دارند روی یک فعالیت یاد گیری گروهی کارمی کنند.معلم پاسخ گروه الف نسبت به سوالهای 1 و 2 را می شنود و سپس به کنار گروه ب می رود و بحث آنها را راجع به سئوالات 3 و 4 را می شنود و بدون این که اطلاع داشته آنها چه نظری در مورد سئوال 1 و 2 داشتند.این مثال به ما نشان می دهد که کار معلم خیلی شبیه به کار آن وکیلی است که باید یک شاهدی را در داد گاه مورد پرسش مجدد قرار بدهد ،بدون اینکه اعترافات مستقیم آن شاهد را شنیده باشد.

تدریس یک وظیفه و یا کار پیچیده و شخصی است که واقعا سنگین و خارق العاده است.حال تصور کنید که دنیای یک کلاس درس ،جایی که معلم ها در تلاش اند تا بیش از دو جین دانش آموز را تحت تعلیم و تر بیت قرار دهند چه دنیای واقعا پیچیده تری محسوب می شود.  ))

لشکربلوکی-28 دی ماه 1392

منبع:

جیمز نولان لیندا ای.هوور(1388)نظارت اموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم،نظریه و عمل-ترجمه دکتر بیژن عبداللهی-انتشارات آثار معاصر

 

 

/ 0 نظر / 199 بازدید