چه آرزویی در سر دارید؟

به نام خداوند مستجاب کننده دعا ها

چه آرزویی در سر دارید؟

در اندیشه ام که چگونه می توان فعالیت های اثر بخش انجام داد ؟هر زمان کارهای انجام شده مطابق با اهداف وآرمانهای با ارزش ما انجام شود می توان گفت آن کارها ،کارهای اثر بخشی هستند.راستی ما برای خود در زندگی چه اهداف راهبردی ترسیم نموده ایم؟اهداف راهبردی ما میتواند تحصیلات عا لیه باشد، خرید یک آپارتمان (در شرایط سخت کنونی که خانه دار شدن برای جوا نان آرزوست)باشد ، رفتن به چند کشور خارجی،داشتن چند دوست بسیار خوب ،داشتن یک خانواده خوب و موفق ،مومن و معتقد بودن به یک سری اصول  و مبانی درست و ریشه دار، خریدن یک خودرو مدل بالا و یا........

شما چه آرزویی در سر دارید؟صد ها آرزومی تواندتبدیل به یک آرزوی کلیدی  شود. و آن آرزو در راس همه آرزو ها ست .اما آن آرزوی کلیدی کدام است؟ آن چه چیزی است که شاه کلید همه آرزو هاست؟چگونه می توان از بین آن همه آرزو به کلیدی ترین و خواستنی ترین آن دست یافت؟ به عبارتی بر آورده شدن چه آزویی می تواند مارا به معنای واقعی خوشبخت کند؟ شما بگو چگونه؟پاسخ به این سوال مربوط می شودبه جهان بینی و فلسفه ما از زندگی اینکه ما به جهان هستی  چگونه نگاه می کنیم؟

توضیح:مطلب فوق باز نویسی شده مطالب  یکی از نوشتار های قبلی است

/ 0 نظر / 250 بازدید