چگونه موفق شویم

 

 به نام خداوند حکیم

 How to succeed ( چگونه موفق شویم)

(×××)

PLAN while others are playing

(برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردند)

STUDY while others are sleeping

(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)


 DECIDE while others are delaying

(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)

PREPARE while others are daydreaming

(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)

BEGIN while others are procrastinating

(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)

WORK while others are wishing

(کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردند)

SAVE while others are wasting

(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردند)

 
LISTEN while others are talking

(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردند)

SMILE while others are frowning

(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند)


 PERSIST while others are quitting

(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردند)

 

×× مطالب فوق توسط یکی از دوستان از طریق ایمیل برایم ارسال شده است و لی جملات موثر و زیبایی است

/ 0 نظر / 39 بازدید