سال تحصیلی جدید ،فرصت های پیش رو

به نام خداوند علیم و حکیم

 سال تحصیلی جدید ،فرصت های پیش رو

امروز دوشنبه اولین روز سال تحصیلی جدید است در این روز بیش از 12700000دانش آموز(بدون احتساب دانش آموزان استثنایی و بزرگسالان) برای  رقم زدن فردای بهتر در سر کلاس درس حاضر می شوند و سر نوشت تحصیلی و تربیتی خود را برای یک سال دیگر به دست  کار کنان مدرسه به ویژه معلمان  و مدیران  مدارس می سپارند .ضمن گرامی داشت این روز مهم و تبریک صمیمانه به همه مدیران،معاونان مدارس  و کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها و مناطق آموزشی و هم چنین به معلمان گرامی،دانش آموزان و اولیای آن ها چند نکته را به مناسبت باز گشا یی مدارس و بر اساس تجربه خدمت ایشان عرض می کنم.اگرچه آموزش و پرورش متولی تام و تمام تربیت دانش آموزان نیست و نهاد ها ، افراد  و گروههای دیگری  نظیر خا نواده ها،جامعه،دوستان و رسانه ها  و...نقش پر رنگی در این مسیر  دارند اما دراین نکته همه اتفاق نظر دارند که نقش مدرسه در تربیت کودکان و نوجوانان بی بدیل و منحصر به فرد است .شما از هرکسی در مورد خاطرا ت حضورش در مدرسه پرسش کنی بدون شک خاطرات تلخ و شیرینی از حضور در این مکان مقدس برای شما بیان خواهد کرد.هستند تعداد بسیار زیا دی از افراد جامعه که به موفقیت های ارزشمندی دست پیدا کرده اند و آن ها،این موفقیت ها خود را مدیون مدرسه و یا معلمان موفق و موثر می دانند و در نقطه مقابل نیز تعداد زیادی از افراد هستند که مسبب  شکست هایشان را  به مدرسه نسبت می دهند، همان هایی که با بی درایتی برخی مدارس طعم تلخ شکست تحصیلی را چشیدند.

بسیار سخت و بعضا غیر ممکن است سهم هریک از عوامل:خا نواده،مدرسه ،دوستان و.......دانش اموز را موفقیت ها و شکست ها تعیین کنیم اما با قاطعیت می توانیم بگوییم بطور میانگین سهم مدرسه در این خصوص بیش از سا یر عوامل است.

شما تصور کنید بطور متوسط روزانه به میزان هشت ساعت( شش ساعت حضور  در مدرسه و حدود دو ساعت انجام تکلیف و رفت و آمد دانش آموز ) یعنی یک سوم از 24 ساعت شبانه روز و در طول سال نیز به میزان 270 روز ،یعنی بالغ بر 73 درصد  از روزهای سال از وقت و عمر دانش در اختیار مدرسه قرار می گیرد .حال بیایید از یک زاویه دیگربه موضوع نگاه کنیم.اگر هر دانش آموزی به طور متوسط 36 ساعت درهفته و در طول سال نیز به طور متوسط  36هفته از وقت خودش را به حضور در کلاس درس و یا انجام تکالیف آموزشی اختصاص دهد می توان گفت  کل ساعتی که دانش آموزان آموزش و پرورش در طول یک سال صرف تحصیل می کنند  حدود 16460000000(شانزده میلیارد و چهار صد و شصت میلیون  )ساعت  است  و این عدد بسیار و بی اندازه قابل توجه است.و اگر شما این عدد را ضربدر عدد 12، طول تحصیل یک دانش آموزبرای اخذ دیپلم بکنید خواهید دید که ماشین حساب های معمولی توان ثبت عدد حاصل را ندارند.

و این همه ساعات بی انتها و غیر قابل تصور از وقت دانش آموزان که بدون هیچ منتی در اختیار مدارس قرار میگیرد یک فرصت بی بدیل برای :کار کردن ، ایجاد تحول و برای ساختن ایرانی بهتر و درخشانتر  است .من با این مقدمه مفصلی که عرض کردم و با توجه به مسئو لیت سنگینی که بر دوش همه ازجمله کار کنان آموزش و پرورش سنگینی میکند چند سئوال را مطرح میکنم تا تلنگوری برای آن دسته از کارکنان مدرسه به ویژه مدیرانی باشد که با خواندن این متن لحظه ای به فکرفرو رفتندو فکر میکنند بایستی کار عمیق- دقیق و هوشمندانه ای بایستی انجام دهند:

1-آیا وضعیت و عملکرد مدرسه در سال تحصبلی گذشته مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف های مدرسه احصا ء شده است؟

2-آیا بر نامه یک ساله و جامع  مدرسه مدون و ارایه شده است؟

3-آیا مشکلات فضا های فیزیکی مدرسه که از سال قبل وجود داشته یک بار دیگر بررسی و بر طرف شده است؟

4-آیا مسا یل ایمنی مدرسه از قبیل سیستم برق کشی،کپسول های آتش نشا نی و..... کنترل و مورد بازبینی قرار گرفته است؟

5-آیا زمینه مناسب تشکیل جلسه شورای مدرسه ،معلمان و اولیای دانش آموزان فراهم شده است؟

6-آیا کار کنان مدرسه  بر قوانین  و مقررات آموزشی مر بوطه اشراف لازم را دارند؟

7-برای ایفای نقش بیشتر کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنها  در اداره مدرسه چه برنامه و طر حها یی پیش بینی شده است؟

8-برای شفاف سازی هزینه ها وکمک های مردمی و جلب اعتماد اولیای دانش آموزان چه بایستی کرد؟ و آیا مدرسه خود را در این زمینه پاسخگو می داند؟

9-برای تعمیق باور های دینی دانش اموزان چه فعالیت ها و بر نامه هایی پیش بینی شده است؟

10- برای افزایش مهارت های حرفه ای معلمان و سایر کارکنان مدرسه چه بر نامه ای در سر دارید؟

11-برای افزایش نشاط در مدرسه و افزایش انگیزه تحصیل در دانش آموزان چه کار هایی می توانید انجام دهید؟

12-آیا ظرفیت های برون سازما نی را برای استفاده از آن ها در جهت بهبود عملکرد مدرسه شناسایی کرده اید؟

13-آیا کتابخانه تخصصی ویژه ای برای کار کنان در مدرسه به منظور بهره گیری کار کنان در زمان مناسب پیش بینی شده است؟

14- آیا فضاهای آزمایشگاه و کار گاه مدرسه از نظر تجهیزات،مرتب بودن،تمیز بودن  و...آماده استفاده دانش اموزان است؟

15-آیا مدرسه برای اطلاع رسانی و انتشار تجربیات موفق و.... وب سا یتی دارد؟

16- برای پاسخگویی  مطلوب به ارباب رجوع به ویژه والدین مدرسه چه ساز و کاری پیش بینی کرده است؟

17-مدرسه  چه ساز و کاری جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی،اقتصادی  ، فرهنگی و شغلی اولیای دانش آموزان طراحی کرده است؟

18-برای افزایش میزان مطالعه دانش آموزان (کتابهای غیر درسی)چه بر نامه ای در سر دارید؟

19-.برای ارتقای کمیت و کیفیت کلاس های فوق برنامه چه بر نامه هایی در سر دارید؟

20-.........................................................................................

 در خاتمه بایستی تاکید نمایم هرگاه  پاسخ به سئوا لات فوق دغدغه کار کنان  مدرسه ای بود و در پی آن اقدامات موثری برای رفع این دغدغه ها انجام شد مطمئن باشید آن مدرسه موفق است و به عبارتی آن مدرسه از آن فر صت ها یی که پیشتر به آن اشاره شد استفاد ه مطلوب خواهد نمود .

 

 

غلامرضا لشکر بلوکی    ------        یکم مهر 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 136 بازدید