کم فروشی

باسمه تعالی

کم فروشی

وقتی صحبت از کم فروشی می شود اولین چیزی که به ذهن برخی افراد  در خصوص مخاطبین این واژه می رسد  بقال،کاسب و بازاری است و در واقع این تصور ،تصور اشتباهی است چرا که هر شهروندی با هر شخصیت ، جایگاه و در هرسمت و شغلی یک فروشنده واقعی است.و چنانچه در انجام وظیفه خود سستی به خرج دهد کم فروش است.بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه ناشی از همین کم فروشی است .من معلم اگر بدون مطالعه و درک نیاز های دانش آموزان در کلاس درس حاضر شوم به نوعی کم فروشی کردم.امروز صبح که عازم محل کارم بودم در خیابان خردمند جنوبی دانش آموز پایه سوم راهنمایی را دیدم (البته از ایشان سوال کردم که کلاس چندم است) که لیوان یک بار مصرف را به داخل جوی آب پرتاب کرد در صورتی که سه چهار قدمی او سطل زباله بزرگی بود .این مشکل ناشی از چیست ؟به نظرم هم پدر و مادرش و هم مدرسه در تربیت این دانش آموز کم فروشی کرده است که یک فرد در سن13 ،14 سالگی یاد نگرفته آشغال را در سطل زباله بیندازد.من کار مندی که در محل کار،همه کار  انجام میدهم جز وظیفه اصلی این کم فروشی نیست؟آن دانشگاه و  استاد دانشگاهی که وقت خودش و دانش جویان را میگیرد و بعد از چهار سال هیچ مهارت و توانایی به دانشجو اضافه نمی کند ،مصداق کم فروشی نیست؟.آن پزشکی که اندکی وقت صرف نمی کند تا بیماررا با دقت  و متانت معاینه و سپس درمان کند نمونه ای از کم فروشی نیست؟آن کشاورزو دلالی که زیر محصولات و کالاهایی  که  به مردم عرضه می کند با محصولات بنجل پر میکند و روی آنرا خوب جلوه می دهد مصداق کم فروشی نیست؟آن معممی که بار ها و بار ها بر بالای منبر می رود و هر بار صحبت های تکراری می کند و بدون اینکه حرف جدید و نو ای بزند مصداق کم فروشی نیست ؟آن صنعت گر و کار خانه داری که جنس نا مر غوب تحویل مردم می دهد مصداق کم فروشی نیست؟ آن معمار و یا پیمان کاری که در ساخت و ساز مسکن ،مدرسه و یا هر ساختمان مورد نیاز مردم به خاطر  کسب سود افزون تر ،مصالح درجه دو و سه بکار می برد و بعد می بینید هنوز ده سال هم از عمر ساختمان نگذشته سال های سال خریداران را دچار مشکل باز سازی مجدد ساختمان می کند  نمونه ای از کم فروشی نیست؟(لازم به ذکر است عمرمفید ساختمان ها در کشور های پیشرفته حد اقل صد سال است و این در حالیست در کشور  ما این میزان به حدود سی سال می رسد) ،آن شرکت خودرو سازی که خودروی بی کیفیت و بنجل تحویل مردم می دهد (و البته چون هیچ رقیب دیگری در این زمینه ندارد و خیالش هم بابت این موضوع جمع است )  نتیجه این می شود که در سال هزاران نفر جان خود را از دست می دهند مصداق کم فروشی نیست؟البته این مورد یک فاجعه ملی است، و باید در این زمینه پرسش شودحمایت  از تولید ملی دراین خصوص با چه هزینه وبا چه بهایی.بر اساس آمار موجود(سری به سایت ها بزنید) هر ده سال معادل جنگ هشت ساله تحمیلی مردم در تصادفات جاده ای  کشته می شوند و دهها هزار نفر مجروح و خسارات جبران ناپذیری را بر کشور و مردم تحمیل می کنند که سهم قابل توجهی ازعوامل بروز این مشکل  تولید خو روهای با کیفیت پایین است ؟.آن نانوایی که نان بی کیفیت و با وزن کمتر از وزن تعیین شده بخورد مردم می دهد نمونه بارزی از کم فروشی نیست؟ و.......و شما اگر همین طوری بگردید ببینید چقدر ملت کم فروشی هستیم وگرنه این همه مشکل نداشتیم.خداوند عالم در قرآن کریم می فر مایند((ویل للمطففین)) وای به حال کم فروشان.

4 آذر 92----لشکربلوکی

/ 0 نظر / 29 بازدید