به نام خداوند گیتی

تهران زیبا

تهران اگرچه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند که به دلیل عدم ژرف اندیشی در طول سال های گذشته تا کنون پدید آمده است اما ویژگی های بسیار مثبتی دارد که کمتر مورد توجه شهروندان تهرانی قرار می گیرد.

یکی از آن ویژگی های مثبت وجود رشته کوه البرز است. واقعا تصور تهران دود آلود بدون این رشته کوه برایم دشوار است .بعد از برف نسبتا مناسبی که که در اوایل هفته سوم بهمن ماه امسال رشته کوه البرز و شمال تهران را سفید پوش کرده بود برای بازدید از نمایشگاه مبل منزل واداری به اتفاق خانمم سری به نمایشگاه بین ا لمللی زدیم.آن روز جمعه مورخ هجده بهمن ماه بود،بعد از زمان زیادی که صرف بازدید کردیم جهت استراحت و رفع خستگی روی یکی از صندلی ها(ی جنوبی کنار آب نمای د اخل نمایشگاه) که رو به روی رشته کوه البرزبود نشستیم.چند دقیقه ای چشمانم را به این رشته کوه و چشم انداز آن دوختم واقعا زیبا بود.تا آن روز  من تهران و چشم انداز رو به البرز راآن قدر زیبا و با شکوه ندیده  بودم ،که  فکرمی کنم هیچ وقت آن تصویرفوق العاده قشنگ از خاطرم محوشود.

شاید بعضی ها فکر کنند چون اطراف تهران را کوهها احاطه کرده اند آلودگی آن بیشتر می شودکه البته تصور نا درستی است .تهران به دلیل دهها عامل منفی دیگر که همه آنها به دست ما آدم هااست به این درد دچار شده است.آیا تهران چهل یا پنجاه سال پیش این گونه آلوده بود؟

در کنار آن چشم انداز، چشمه سارها و دامنه های البرز نیز از نزدیک دیدنی است .کوه دارآباد دربندو...همه وهمه عظمت و زیبایی خاص خود را دارند وقتی از تهران خسته  از نامهربانی ها، سری به دامنه کوه می زنی بیشتر قدر البرز را می دانی.راستی ما و شما چه سهمی برای حفظ این طبیعت زیباداریم؟لازم است با وسواس زیادی به این نکته توجه کنیم که تهران بدون البرز پاک و بدون برف، پایداروسر زنده نخواهدماند.

((به قول سهراب سپهری: چشم هارا باید  شست،جور دیگر باید دید))