به نام خداوند حکیم

 

کوتاهی و تعلل در رسید ن به هد ف

 

 صبح چند روز پیش قصد داشتم برای روز های تعطیل که به کوه  می روم یک سری ابزار و لوازم مورد نیاز کوه پیمایی و حتی منزل بخرم البته این چیز هایی بود که چند روز به دنبال تهیه آن بودم . بنا بر این تصمیم گرفتم این وسایل را تماما از بازار تجریش بخرم .با خود م قرار گذاشتم که آن روز پس ازساعت کاری (ساعت چهار بعد از ظهر) عازم تجریش شوم  آن ساعت هوا به شد ت گرم بود و من بهانه کردم و با خودم گفتم بهتره با سر ویس ساعت۴ برم این وسایل و سایر وسایل مورد نیاز را از بازاری که  در اطراف محل مسکونی ام  هست  بخرم. این کار را کردم اما متاسفانه من اشتباه کرده بودم و هیچ یک از وسایل مورد نیاز را آن جا نداشتند به رغم اینکه من هم مزه گرمای مرداد ماه را داشتم می چشید م و زمانی را برای گشتن صرف کرده بودم به هیچ کدام از اهدافم نیزنرسید م. از آن موقع تا کنون  دو بار عازم دامنه های کوه البرز شد م اما بدون تجهیزات مورد نظر(البته بنده کوه نورد نیستم ،گاهی اوقات به خاطر لذت بردن از طبیعت به دامن آن می روم .)چرا این گونه شد؟از علت های اساسی نرسیدن به هدف، تعلل و سستی است .چنانچه من  در آن روز دچار سستی و کم کاری نشده  و عازم تجریش می شدم احتمالا اکنون  همه چیز هایی را که می خواستم می خرید م .

در مسیر زندگی و یا در بر نامه ریزی نیز  آن چیزی که ما را از رسیدن به هدف باز می دارد تعلل،سستی و رخوت است.درسته که بایستی در مسیر زندگی و کاری دارای هدف و بر نامه دقیقی باشیم اما با همه این ها ،استواری و داشتن  پشتکاررمز موفقیت در رسیدن به اهداف است .