اتفاق مثبت در زندگی

 

با سلام، گاهی اوقات آن قدر گرفتار روزمرگی می شویم که خودمان را هم فراموش می کنیم چه رسد به خانواده ،جامعه و حتی کشور.

پیمودن این مسیر و به عبارتی یکنواختی زندگی انجام هر نوع حرکت نو وخلاقانه را از ما سلب نموده و جالب اینکه منتظریم در زندگی ما اتفاقات مثبت و یا خوشایندی رخ دهد.

به نظر می رسد بزرگترین اشتباه ما این است که منتظریم تا اتفاق مثبتی در زندگی ما رخ دهد بدون اینکه هیچ گونه  تلاش مثبت و اثر بخشی برای وقوع آن اتفاق مثبت و یا در آغوش گرفتن پرنده خوشبختی به خرج دهیم

به دنبال اتفاق مثبت بایستی رفت،لازم است با تلاش موثر،اتفاقات مثبت و خوشایند را در زندگی به وجود آورد.